eBay trả lại thấp hơn - Phân tích - 18-11-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của eBay (EBAY) trở lại mức thấp hơn với mức giảm 0,45% trong phiên trước, trong bối cảnh sóng điều chỉnh giảm trong ngắn hạn chiếm ưu thế, đồng thời bị tổn thương do xuyên thủng đường xu hướng tăng chính gần đây, với áp lực tiêu cực từ ngưỡng 50 -ngày SMA, phản bác với các tín hiệu tích cực từ RSI.

Do đó, chúng tôi cho rằng cổ phiếu sẽ thua lỗ nhiều hơn, nhắm vào mức hỗ trợ 42,44, với điều kiện mức hỗ trợ 47,33 bị phá vỡ.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm