Cập nhật giữa trưa cho AUDUSD 18-11-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD tiếp tục các giao dịch tích cực của nó để di chuyển khỏi ngưỡng kháng cự bị phá vỡ của kênh giảm giá trong ngày, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng trong phần còn lại của ngày, được hỗ trợ bởi tín hiệu tích cực được cung cấp ngay bây giờ bởi stochastic, chờ đợi kiểm tra mức 0,7413 như một trạm chính tiếp theo, nhắc bạn rằng điều quan trọng là phải giữ trên mức 0,7255 và 0,7210 để tiếp tục đà tăng dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa Hỗ trợ 0,7240 và 0,7370

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng