Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 18-11-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent giao dịch với sự tích cực rõ ràng ngay bây giờ để tiếp cận quay lại kênh tăng giá xuất hiện trên biểu đồ, để giữ cho kịch bản xu hướng tăng có hiệu lực và hoạt động trong thời gian còn lại của ngày, được hỗ trợ bởi đường EMA50 tiếp tục mang giá từ bên dưới, chờ đợi đến mức 45,25 theo sau là 46,50 mức là mục tiêu chính tiếp theo, trong khi giữ trên 43,00 là bắt buộc để tiếp tục xu hướng tăng dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 42,70 và kháng cự 45,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng