Cập nhật giữa trưa cho dầu thô 18-11-2020


Economy analysis


Giá dầu thô hiện tăng lên để tiếp cận ngưỡng cản 42,00 đô la, hỗ trợ việc tiếp tục kịch bản xu hướng tăng dự kiến ​​một cách hiệu quả cho ngày hôm nay và giá cần vượt qua ngưỡng 43,05 để dễ dàng thực hiện sứ mệnh hướng tới các mục tiêu tích cực chính của chúng tôi. ở mức 43,75 theo sau là 44,80, nhắc nhở bạn rằng việc tiếp tục các điều kiện tăng dự kiến ​​giữ trên 40,05.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 40,05 và kháng cự 43,75.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng