Cập nhật giữa trưa cho Vàng 18-11-2020


Economy analysis


Giá vàng cho thấy giao dịch đi ngang kể từ buổi sáng, giữ sự ổn định trên đường hỗ trợ của kênh tăng giá trong ngày, trong khi các phương pháp tiếp cận ngẫu nhiên cung cấp tín hiệu chồng chéo tích cực trong khung thời gian bốn giờ, chờ đợi để thúc đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng dự kiến ​​cho ngày hôm nay , mục tiêu của nó bắt đầu từ 1901,80 và mở rộng đến 1934,86, trong khi việc tiếp tục của nó yêu cầu giữ trên 1870,00 và quan trọng nhất trên 1860,90.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1865,00 và mức kháng cự 1910,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng tổng thể