Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 18-11-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD giao dịch tích cực để đạt được mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 1.3300, chờ đợi sự gia tăng nhiều hơn để vượt qua mức này và xác nhận mở đường để tiến tới 1.3482, đại diện cho mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi.

Nhìn chung, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng trong giai đoạn sắp tới trừ khi phá vỡ 1,3175 và giữ dưới mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3200 và kháng cự 1.3350.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng