Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 18-11-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD tiếp tục các giao dịch tích cực của nó để bắt đầu kiểm tra rào cản 1.1900, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng chính và con đường mở ra để hướng tới mục tiêu chờ đợi chính của chúng tôi vào 1.2011, lưu ý rằng đường EMA50 tiếp tục hỗ trợ xu hướng tăng được đề xuất wave, sẽ vẫn có giá trị với điều kiện giá ổn định trên 1.1820.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1800 và kháng cự 1.1960.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng