EURJPY cố gắng đối mặt với tiêu cực ngẫu nhiên - Phân tích - 18-11-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY đã đối mặt với áp lực tiêu cực đột ngột vào ngày hôm qua sau khi stochastic đạt đến vùng quá bán, để buộc giá phải trì hoãn cuộc tấn công tăng giá và hình thành dao động tiêu cực dưới 123,65.

Lưu ý rằng sự ổn định của đường trung bình động 55 gần 123,15 có thể hình thành hỗ trợ bổ sung bằng cách gia hạn các nỗ lực tăng giá nhắm mục tiêu 124,40 theo sau là 125,40 mức, trong khi thu thập thông tin dưới mức này sẽ xác nhận việc hủy bỏ các nỗ lực tăng giá để bắt đầu hình thành cuộc tấn công tiêu cực và tiến tới mức 122.20 và 121,10.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 123,15 đến 124,40

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng