GBPJPY mất đà tích cực - Phân tích - 18-11-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY đã mất đà tích cực gần đây, khi nhận thấy sự dao động đi ngang liên tục gần mức 138,00 và chặn đà tăng giá đã chờ đợi, trong khi việc tiếp cận stochastic đến các vùng quá bán cho phép chúng tôi kỳ vọng hình thành thu thập dữ liệu tiêu cực tạm thời cho đến khi kiểm tra đường hỗ trợ 137,11, tiếp theo bằng cách bắt đầu hình thành các giao dịch tăng giá mới để dễ dàng thực hiện sứ mệnh đạt được các trạm tích cực tại 138,90 và 139,40.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 138,30 đến 137,11

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm