Bạch kim tiếp cận rào cản đầu tiên - Phân tích - 18-11-2020


Economy analysis


Giá bạch kim giữ mức ổn định tích cực trong kênh tăng giá, gần đây đã đạt mức 936,00, tiếp cận ngưỡng cản đầu tiên ở mức 944,00, nhắc nhở bạn rằng Fibonacci 23,6% tạo thành hỗ trợ bổ sung ở mức 903,00 để cho phép chúng tôi đề xuất nhiều nỗ lực tăng giá hơn, kỳ vọng vượt qua rào cản hiện tại để phục hồi hướng tới 980,00 trực tiếp, hình thành mục tiêu tiếp theo của xu hướng tăng giá.

Ngoài ra, dao động ngẫu nhiên liên tục trong các vùng quá mua sẽ làm tăng cơ hội thu thập thêm giá trị động lượng, cho phép nó tiếp tục tăng cho đến khi đạt được mục tiêu đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 903,00 đến 944,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng