USDCHF cố gắng tiêu cực - Phân tích - 18-11-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF đã cung cấp các giao dịch tiêu cực vào ngày hôm qua để di chuyển ra khỏi đường EMA50, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng giảm, mục tiêu đến thăm 0,9010 khu vực mỗi ngày.

Stochastic bắt đầu đánh mất động lực tích cực để hỗ trợ kỳ vọng giảm xuống, nhắc nhở bạn rằng sự tiếp tục của sóng giảm phụ thuộc vào sự ổn định giá dưới 0,9192.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa Hỗ trợ 0,9040 và kháng cự 0,9150.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm