AUDUSD đang kiểm tra lại - Phân tích - 18-11-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD đã kiểm tra lại ngưỡng kháng cự đã bị phá vỡ trước đó của kênh giảm giá trong ngày và giữ sự ổn định của nó trên đó, điều này giữ cho kịch bản xu hướng tăng có hiệu lực trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi stochastic tiếp cận các khu vực quá bán, chờ đợi tăng thêm sẽ đến 0,7413 là mục tiêu chính tiếp theo.

Mặt khác, chúng ta cần lưu ý rằng việc phá vỡ mức 0,7255 theo sau là mức 0,7210 sẽ ngăn đà tăng dự kiến ​​và ép giá kiểm tra 0,7125 khu vực trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào để tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ hỗ trợ 0,7240 đến 0,7370

Xu hướng dự kiến cho ngày hôm nay: Tăng giá