Giá dầu Brent kiểm tra ngưỡng hỗ trợ chính - Phân tích - 18-11-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent hôm qua giảm một lần nữa để kiểm tra ngưỡng hỗ trợ quan trọng 43.00, cho thấy sự ổn định tốt trước áp lực tiêu cực, để phục hồi theo hướng tăng và bắt đầu nỗ lực tiếp tục xu hướng tăng chính, được hỗ trợ bởi stochastic và sự tích cực của đường EMA50.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng giá trong giai đoạn sắp tới với điều kiện giá ổn định trên 43,00, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chờ đợi của chúng tôi bắt đầu ở mức 45,25 và mở rộng đến 46,50.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 42,70 và kháng cự 45,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho hôm nay: Tăng