Bạch kim lặp lại biến động ngang - Phân tích - 15-7-2020


Economy analysis


Giá bạch kim vẫn bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của rào cản 870,00, để chặn các nỗ lực tăng giá và hình thành nhiều biến động đi ngang bằng cách giải quyết ở mức 830,00, nhắc nhở bạn rằng cơ hội hình thành các giao dịch tích cực sẽ vẫn còn hiệu lực miễn là mức hỗ trợ chính 762,00 vẫn còn nguyên vẹn.

Những yếu tố này bên cạnh nỗ lực ngẫu nhiên để cung cấp động lực tích cực giữ cho tổng quan tăng giá của chúng tôi hợp lệ, nhắc nhở bạn rằng việc thành công vượt qua rào cản hiện tại sẽ cho phép giá đạt 915,00 theo sau Mức 980.00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 800.00 đến 870.00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Biến động trong phạm vi tăng giá