GBPUSD tiếp cận mục tiêu - Phân tích - 02-07-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD đã tăng mạnh vào ngày hôm qua để tiếp cận mục tiêu chờ đợi của chúng tôi tại 1.2515, nhận được sự hỗ trợ tích cực của EMA50, để hỗ trợ cơ hội đạt được nhiều lợi ích hơn trong các phiên sắp tới, lưu ý rằng việc vi phạm mức tăng đã đề cập sẽ mở rộng làn sóng tăng đạt mức 1,2640 theo sau là 1,2777 cấp. .

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 1.2400 và mức kháng cự 1.2590.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish