Giá dầu thô tạm thời đối mặt với áp lực tiêu cực - Phân tích - 18-11-2020


Economy analysis


Giá dầu thô đã đưa ra các giao dịch tiêu cực trong ngày hôm qua chạm mức 40,55, nhưng nó đã tăng trở lại để giải quyết trên ngưỡng 41,00, điều này giữ cho tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi có hiệu lực và tích cực trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi EMA50, lưu ý rằng các mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi bắt đầu ở 43,75 và mở rộng đến 44,80.

Mặt khác, chúng ta cần lưu ý rằng sự tiếp tục của sóng tăng dự kiến ​​phụ thuộc vào sự ổn định giá trên 40,05.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 40,05 và kháng cự 43,75.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng