Giá bạc hội tụ động lực tích cực - Phân tích - 18-11-2020


Economy analysis


Giá bạc quay trở lại kiểm tra 24,45, khi nó ổn định xung quanh nó ngay bây giờ, trong khi stochastic đạt được động lượng tích cực trong khung thời gian bốn giờ, hỗ trợ cơ hội tiếp tục giao dịch tích cực trong các phiên sắp tới, để giữ cho tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi và đợi để vi phạm 25,06 để mở đường mở rộng sóng tăng về phía 26,00 theo sau là 26,88 mức.

Do đó, kịch bản xu hướng tăng sẽ vẫn hoạt động cho ngày hôm nay, lưu ý rằng việc phá vỡ Ngày 24,45 sẽ tác động đến giá để truy cập các khu vực 23,60 trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào để tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 24,00 hỗ trợ và 25,50 kháng cự.

< p>

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng