GBPUSD đang theo dõi chặt chẽ - Phân tích - 18-11-2020


Economy analysis


Các giao dịch gần đây của cặp GBPUSD bị giới hạn trong phạm vi đi ngang và hẹp như xuất hiện trên biểu đồ, do đó, không có thay đổi đối với kịch bản xu hướng tăng phụ thuộc vào sự ổn định giá trên 1,3175, được hỗ trợ bởi đường EMA50 tiếp tục mang giá từ bên dưới, nhắc bạn rằng các mục tiêu chờ đợi chính của chúng tôi bắt đầu ở mức 1.3300 và mở rộng lên 1.3482 sau khi vượt qua mức trước đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3200 và kháng cự 1.3350.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng