EURUSD thu thập động lực tích cực - Phân tích - 18-11-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD bắt đầu giao dịch hôm nay với xu hướng tăng nhẹ cho thấy đầu giá tiếp tục xu hướng tăng chính, nhận thấy rằng stochastic tiếp tục thu thập động lượng tích cực, chờ đợi để thúc đẩy giá tăng theo sau bằng cách truy cập mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi ở mức 1.2011.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng giá cho giai đoạn sắp tới, lưu ý rằng việc phá vỡ 1.1820 sẽ ngăn đà tăng dự kiến ​​và tác động lên giá để kiểm tra 1.1720 khu vực trước bất kỳ nỗ lực mới nào để tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1800 và kháng cự 1.1960.

xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng