Phân tích cuối ngày đối với dầu thô 17-11-2020


Economy analysis


Giá dầu thô quay trở lại giao dịch tiêu cực gây áp lực lên ngưỡng 41,00 và như chúng tôi đã đề cập trong các báo cáo gần đây của mình, việc giữ trên 40,05 giữ cho kịch bản xu hướng tăng giá có hiệu lực trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ liên tục bởi đường EMA50 bạn rằng mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi là 43,75.