Phân tích cuối ngày cho Vàng 17-11-2020


Economy analysis


Giá vàng tiếp tục đi ngang, nhận thấy xu hướng giảm nhẹ, điều này thúc giục sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì giá cần phải củng cố trên 1890,00 để giữ cho kịch bản xu hướng tăng có hiệu lực trong ngày, chờ khi phá vỡ 1901,80 để mở ra con đường tiến tới năm 1934.86 như một mục tiêu tích cực tiếp theo.