Phân tích cuối ngày cho EURUSD 17-11-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD cung cấp các giao dịch tiêu cực nhẹ sau khi tiếp cận ngưỡng 1.1900 và miễn là giá trên 1.1820, tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi sẽ vẫn có hiệu lực và hoạt động trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi EMA50, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi đạt 1.2011.