Giá đồng mất một hơi - Phân tích - 15-7-2020


Economy analysis


Giá đồng bắt đầu hình thành sự phục hồi tiêu cực tạm thời, cố gắng hít thở sau khi ghi lại mức 2,9713, để tăng cơ hội thu thập động lực tích cực bổ sung trong cơ sở ngắn hạn, nhắc nhở bạn rằng kịch bản tăng giá sẽ còn hiệu lực miễn là Đường dây hỗ trợ 2.8000 vẫn còn nguyên, chờ vượt qua 3.000 để quản lý để ghi lại các mục tiêu tích cực hơn trong thời gian gần và trung hạn.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 2.8500 và 3.0000

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish