Pfizer tìm kiếm đáy để củng cố nó - Phân tích - 17-11-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Pfizer (PFE) đã giảm 3,34% trong phiên trước khi đang tìm kiếm đáy để củng cố nó cao hơn một lần nữa trong khi dựa vào sự hỗ trợ của đường SMA 50 ngày, vì nó cũng dựa vào đường xu hướng tăng trung hạn.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng trở lại, nhắm mục tiêu đến mức kháng cự đầu tiên tại 39,14, với điều kiện hỗ trợ 36,65 được giữ vững.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng