Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 17-11-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent đạt được sự phá vỡ ban đầu đối với đường hỗ trợ của kênh tăng giá nhưng nó giao dịch tích cực và cố gắng vượt lên trên mức hỗ trợ này một lần nữa, điều này khiến chúng tôi giữ nguyên tổng quan về xu hướng tăng của chúng tôi, đặt mục tiêu 45,25 theo sau là 46,50 mức như các trạm chính tiếp theo, nhắc nhở bạn rằng sự tiếp tục của các điều kiện tăng dự kiến ​​giữ trên 43,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 43,00 và kháng cự 46,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng