Cập nhật giữa trưa cho dầu thô 17-11-2020


Economy analysis


Giá dầu thô phải đối mặt với áp lực tiêu cực tạm thời để tiếp cận ngưỡng cản 41.00 và bật lên trong xu hướng tăng giá để cố gắng quay lại kênh tăng giá một lần nữa và miễn là giá trên 40.05, tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi sẽ vẫn có giá trị và hoạt động, được hỗ trợ bởi đường EMA50 , nhắc bạn rằng mục tiêu chờ đợi của chúng tôi bắt đầu ở 43,75 và mở rộng lên 44,80 sau khi vượt qua mức trước đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho hôm nay là giữa hỗ trợ 40,50 và kháng cự 43,75.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng