Cập nhật giữa trưa cho Vàng 17-11-2020


Economy analysis


Giá vàng cho thấy dao động đi ngang nhiều hơn xung quanh 1890,00 và miễn là giá trên mức này, tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi sẽ vẫn có giá trị cho ngày hôm nay, nhắc nhở bạn rằng các mục tiêu đã chờ đợi của chúng tôi bắt đầu bằng cách vi phạm 1901,80 để xác nhận mở rộng sóng tăng về phía 1934,86 .

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1875,00 và kháng cự 1920,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng