USDCHF cố gắng tiêu cực - Phân tích - 15-07-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF đã giao dịch tiêu cực vào ngày hôm qua sau khi EMA50 hình thành hàng rào kháng cự tốt so với giá, chờ đợi sự suy giảm nhiều hơn để kiểm tra 0.9351 đại diện cho mục tiêu tiêu cực đầu tiên của chúng tôi.

Do đó, chúng tôi sẽ giữ tổng quan về giảm giá của mình miễn là mức 0,9456 vẫn còn nguyên, nhắc nhở bạn rằng các mục tiêu mở rộng của chúng tôi đạt 0,9275.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 0,9340 đến 0,9460 .

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish