Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 17-11-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD cho thấy giao dịch đi ngang kể từ buổi sáng, nằm trên mức hỗ trợ chính 1.3175, do đó, kịch bản xu hướng tăng sẽ vẫn có hiệu lực trong các phiên sắp tới, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chờ đợi của chúng tôi bắt đầu ở mức 1.3300, tiếp theo là 1.3482, trong khi việc đạt được chúng yêu cầu giữ trên 1,3175.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 1,3140 và mức kháng cự 1,3330.

Xu hướng dự kiến ​​cho hôm nay: Tăng giá