Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 17-11-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD cho thấy các giao dịch tích cực mới để tiếp cận rào cản 1.1900, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng trong thời gian còn lại của ngày, nhắm mục tiêu đến các khu vực 1.2011 như một trạm chính tiếp theo, lưu ý rằng EMA50 hỗ trợ làn sóng tăng được đề xuất, sẽ vẫn có hiệu lực với điều kiện giá ổn định trên 1.1820.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1800 và kháng cự 1.1950.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng