Giá khí tự nhiên buộc phải giảm - Phân tích - 17-11-2020


Economy analysis


Giá khí đốt tự nhiên gần đây đã phải đối mặt với áp lực tiêu cực mạnh, để nhận thấy hình thành các giao dịch tiêu cực bằng cách thoát ra khỏi đường tăng giá và giải quyết dưới đường hỗ trợ của kênh tăng giá nhỏ ở mức 2,860.

Chúng tôi nhận thấy rằng giá phải chịu một số khoản lỗ khi đạt mức 2,665, kỳ vọng sẽ có được động lượng tiêu cực bởi stochastic để hình thành các sóng giảm giá mới có thể đẩy giá xuống mức 2,505 và 2,280.

Giao dịch dự kiến phạm vi cho ngày hôm nay là từ 2,780 đến 2,505

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm