USDCHF xung quanh đường trung bình động - Phân tích - 17-11-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF dao động quanh đường EMA50 kể từ ngày hôm qua, nhận thấy rằng stochastic bắt đầu cung cấp tín hiệu chồng chéo tiêu cực trong khung thời gian bốn giờ, chờ đợi để thúc đẩy giá tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, mục tiêu tiếp theo của nó ở mức 0,9010.

Nhìn chung, kịch bản xu hướng giảm vẫn có hiệu lực và hoạt động trừ khi giá phục hồi để phá vỡ 0,9192 và giữ trên mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,9040 và kháng cự 0,9180.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm