AUDUSD đạt được mức tăng mới - Phân tích - 17-11-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD đã quản lý để vượt qua ngưỡng cản 0,7300 và ổn định trên nó ngay bây giờ, hỗ trợ việc tiếp tục xu hướng tăng dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, mục tiêu 0,7413 là trạm chính tiếp theo.

Đường EMA50 tiếp tục hỗ trợ giá từ bên dưới để củng cố tổng quan tích cực, sẽ vẫn có giá trị với điều kiện giá ổn định trên 0,7210.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay nằm giữa mức hỗ trợ 0,7270 và 0,7400

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng