Giá dầu Brent tiếp tục tăng - Phân tích - 17-11-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent cho thấy các giao dịch tích cực hơn và cố gắng di chuyển ra khỏi đường hỗ trợ của kênh tăng giá, nhận được hỗ trợ tích cực liên tục bởi đường EMA50, điều này giúp tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi có hiệu lực và tích cực trong giai đoạn sắp tới, nhắc nhở bạn rằng các mục tiêu tích cực đã chờ đợi nằm ở 45,25, tiếp theo là 46,50.

Mặt khác, chúng ta cần lưu ý rằng sự tiếp tục của sóng tăng yêu cầu giữ trên 43,00, vì việc phá vỡ mức này sẽ tác động lên giá để đạt được sự điều chỉnh giảm giá nhiều hơn trong ngày trước khi quay đầu tăng trở lại.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 43,00 và kháng cự 46,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng