AUDUSD tiếp tục tăng - Phân tích - 15-07-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD mở giao dịch ngày hôm nay với sự tích cực rõ ràng để bắt đầu nỗ lực vượt qua rào cản 0,7000, hỗ trợ cho việc tiếp tục xu hướng tăng dự kiến ​​trên cơ sở ngắn hạn và ngắn hạn, nhắm mục tiêu 0,7064 làm trạm chính tiếp theo.

Do đó, xu hướng tăng sẽ vẫn được đề xuất trong các phiên sắp tới trừ khi phá vỡ 0,6890 và giữ dưới mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay nằm trong khoảng 0,6930 hỗ trợ và 0,7064

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish