Giá dầu thô tăng lên - Phân tích - 17-11-2020


Economy analysis


Giá dầu thô giao dịch với sự tích cực hiện tại và tiếp tục di chuyển tại đường hỗ trợ của kênh tăng giá xuất hiện trên biểu đồ, chờ đợi mức tăng nhiều hơn trong các phiên sắp tới để lên mức 43,75 thể hiện mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi.

EMA50 tiếp tục hỗ trợ giá từ bên dưới, để tiếp tục đề xuất xu hướng tăng giá trong giai đoạn sắp tới với điều kiện là sự ổn định giá trên 40,05, lưu ý rằng việc vi phạm mức mục tiêu được coi là chìa khóa để tăng giá để đạt được mức tăng bổ sung mở rộng đến 44,80.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 40,50 và kháng cự 43,75.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng