Giá bạc đối mặt với ngưỡng kháng cự vững chắc - Phân tích - 17-11-2020


Economy analysis


Giá bạc đối mặt với áp lực tiêu cực tạm thời vào ngày hôm qua nhưng chúng tôi nhận thấy rằng đường EMA50 đã quản lý để dừng các giao dịch tiêu cực, để giữ cho kịch bản xu hướng tăng giá có hiệu lực trong giai đoạn sắp tới, chờ khi vi phạm 25.06 để hướng tới mục tiêu tích cực mở rộng của chúng tôi, bắt đầu ở mức 26.00 và mở rộng đến 26,88.

Mặt khác, chúng ta nên lưu ý rằng việc phá vỡ 24,45 sẽ khiến giá chịu thêm áp lực tiêu cực nhắm vào kiểm tra 23,60 trước khi có bất kỳ nỗ lực tích cực mới nào.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 24,20 và kháng cự 26,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng