Giá vàng dao động quanh vùng hỗ trợ - Phân tích - 17-11-2020


Economy analysis


Giá vàng tiếp tục dao động quanh mức 1890,00 kể từ ngày hôm qua và giá cần phải giữ trên mức này để giữ cho kịch bản xu hướng tăng có hiệu lực và hoạt động, chờ đợi động cơ tích cực hỗ trợ đẩy giá vượt qua mức 1901,80 để mở đường để phục hồi về phía 1934,86, đại diện cho mục tiêu tích cực tiếp theo của chúng tôi.

Do đó, chúng tôi sẽ giữ tổng quan về xu hướng tăng giá của mình được điều kiện bởi sự ổn định giá trên 1890,00, lưu ý rằng việc phá vỡ mức này sẽ ảnh hưởng đến giá để kiểm tra lại vùng 1860,90 trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào để tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1875,00 và kháng cự 1920,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng