USDCAD thu thập dữ liệu xuống dưới - Phân tích - 17-11-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD cho thấy các giao dịch tiêu cực tăng dần về phía mục tiêu âm được chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 1.3000, để giữ cho kịch bản xu hướng giảm có hiệu lực và hoạt động trong ngày, lưu ý rằng mục tiêu chính được thể hiện bằng cách kiểm tra mức thấp được ghi nhận trước đó 1.2960.

Nói chung, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng giảm trừ khi giá phục hồi để vi phạm 1.3170 và giữ ở trên nó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2990 và kháng cự 1.3120.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm

< div>