USDJPY cố gắng phục hồi - Phân tích - 17-11-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY đã cung cấp các giao dịch tích cực rõ ràng vào ngày hôm qua để kiểm tra mức kháng cự quan trọng 105,20, nhưng nó đã bật xuống nhanh chóng để giải quyết xung quanh 104,50 một lần nữa, điều này giữ cho kịch bản xu hướng giảm có hiệu lực và hoạt động trong thời gian tới, được hỗ trợ bằng cách di chuyển xuống dưới đường EMA50 đang chờ ghé thăm 103,65 như một trạm chính tiếp theo.

EMA50 hỗ trợ sự suy giảm dự kiến, sẽ vẫn có hiệu lực với điều kiện giá ổn định dưới 105,20.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 103,70 hỗ trợ và 105,00 kháng cự

xu hướng cho ngày hôm nay: Giảm