EURUSD cần một động cơ tích cực - Phân tích - 17-11-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD tiếp tục giao dịch tích cực sau khi kiểm tra mức 1.1820 ngày hôm qua, hỗ trợ việc tiếp tục xu hướng tăng dự kiến ​​trong ngày và ngắn hạn, khi đường EMA50 gặp mức hỗ trợ đã đề cập để bảo vệ kịch bản tích cực được đề xuất, chờ đợi thêm tăng đến lượt truy cập 1.2011 thể hiện mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi.

Mặt khác, chúng ta cần lưu ý rằng việc phá vỡ 1.1820 sẽ ngăn đà tăng dự kiến ​​và tác động lên giá để ghé thăm các khu vực 1.1720 trước bất kỳ nỗ lực mới nào để tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1800 và kháng cự 1.1950.

xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng