Phân tích cuối ngày cho Vàng 16-11-2020


Economy analysis


Giá vàng đối mặt với áp lực tiêu cực mạnh tạm thời đạt mức 1865,00, phục hồi nhanh chóng và ổn định quanh mức 1890,00 và như chúng tôi đã đề cập trong các báo cáo chính của mình, giá cần phải củng cố trên mức này để giữ cho kịch bản xu hướng tăng có hiệu lực trong thời gian tới , lưu ý rằng mục tiêu tiếp theo của chúng tôi kéo dài đến năm 1934,86.