Giá dầu Brent mất đà - Phân tích - 15-07-2020


Economy analysis


Giá p nằm ở 40,00, theo sau là 37,86.

Do đó, chúng tôi sẽ giữ tổng quan về giảm giá của mình trừ khi giá tăng vọt khi vi phạm 43,38 và giữ mức đóng cửa hàng ngày phía trên nó.

< p>

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 41,00 và mức kháng cự 44,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish