Adobe kết thúc cao hơn một cách thận trọng - Phân tích- 16-11-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Adobe System (ADB) đã tăng 1,43% trong phiên trước trong khi vẫn bị tổn thương do xuyên thủng đường xu hướng tăng chính gần đây trong ngắn hạn, với áp lực tiêu cực từ SMA 50 ngày, cùng với các tín hiệu tiêu cực từ RSI.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ quay trở lại mức thấp hơn, nhắm mục tiêu đến mức hỗ trợ quan trọng là 438,00, miễn là nó giữ dưới 477,17.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm