Morgan Stanley đã sẵn sàng để giải quyết sự kháng cự quan trọng - Phân tích - 16-11-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Morgan Stanley (MS) tăng cùng với đường xu hướng trung hạn đi lên, trong khi giao dịch trên đường SMA 50 ngày, vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng 57,56, với các tín hiệu tiêu cực từ RSI.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng nhiều hơn, nhắm mục tiêu đến vùng kháng cự 56,71.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng