Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 16-11-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent đạt được nhiều động thái tăng hơn, để giải quyết trên mức hỗ trợ của kênh tăng giá trong ngày, hỗ trợ kỳ vọng về sự tiếp tục xu hướng tăng, được hỗ trợ bởi đường EMA50, tùy thuộc vào sự ổn định trên mức 42,10, trong khi các mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi nằm ở mức 45,25 rồi đến 46,50.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 42,00 và kháng cự 45,00.

xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng