Cập nhật giữa trưa cho dầu thô 16-11-2020


Economy analysis


Giá dầu thô cho thấy nhiều hơn về giao dịch tích cực, hỗ trợ việc tiếp tục kỳ vọng xu hướng tăng giá của chúng tôi trong phần còn lại trong ngày, nhận được hỗ trợ tốt từ đường EMA50, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chờ đợi chính của chúng tôi đạt đến 43,75, đồng thời đạt được nó yêu cầu giữ trên mức 40,50.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 39,50 và kháng cự 42,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng