Cập nhật giữa trưa cho Vàng 16-11-2020


Economy analysis


Giá vàng giữ sự ổn định trên mức 1890,00, giữ cho kịch bản xu hướng tăng có hiệu lực và hoạt động cho ngày hôm nay, đồng thời nhận được sự hỗ trợ tốt từ EMA50, nhắc bạn rằng việc vi phạm mức 1901,80 là cần thiết để xác nhận sự mở rộng của sóng tăng đến 1934,86. / p>

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho hôm nay là giữa hỗ trợ 1875,00 và kháng cự 1920,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng