Giá dầu thô kiểm tra mức kháng cự - Phân tích - 15-07-2020


Economy analysis


Giá dầu thô bắt đầu từ hôm nay với mức tăng thêm để kiểm tra mức kháng cự quan trọng 40,80, nhận thấy rằng giá bắt đầu cung cấp các giao dịch tiêu cực trong nỗ lực tiếp tục xu hướng giảm được đề xuất gần đây, được hỗ trợ bởi các tín hiệu tiêu cực xuất hiện trên stochastic, đang chờ đầu đối với các mục tiêu dự kiến ​​của chúng tôi bắt đầu từ 37,50 sau đó là 36.10.

Do đó, kịch bản xu hướng giảm sẽ vẫn còn hiệu lực và hoạt động trong giai đoạn sắp tới, lưu ý rằng vi phạm 40,80 sẽ dẫn đến giá để đạt được mức tăng bổ sung đạt 43,05.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 38,50 và kháng cự 42,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish