Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 16-11-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD hiện giao dịch với mức tiêu cực rõ ràng, để kiểm tra mức hỗ trợ quan trọng tại 1.3175, điều này đòi hỏi bạn phải lưu ý trong giao dịch sắp tới, nơi giá cần phải giải quyết trên mức này để giữ cho kịch bản xu hướng tăng có hiệu lực trong giai đoạn sắp tới, lưu ý rằng các mục tiêu chính dự kiến ​​của chúng tôi bắt đầu ở mức 1.3300 và mở rộng đến 1.3482.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3140 và kháng cự 1.3330.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng